პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია პოლონეთის, ჩეხეთისა და სლოვაკეთის გამოცდილების გაზიარება საქართველოსთვის კომუნალური მომსახურების რეგულირების საკითხებში. ვიშეგრადის ქვეყნების მარეგულირებელი ჩარჩოთა შესწავლისა და ანალიზის გზით, პროექტი განახორციელებს საუკეთესო პრაქტიკის იდენტიფიცირებას და ხელს უწყობს ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების შესაძლებლობების განვითარებას..

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდის დაფინანსებით.

ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდი (IVF)

ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდი (IVF) ახორციელებს რეგიონული თანამშრომლობის მხარდაჭერას სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს შორის ურთიერთობების გაღრმავების, იდეების გაცვლისა და ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეწყობის მიზნით. მხარს უჭერს რა ცენტრალურ ევროპაში ევროპული ღირებულებების პოპულარიზაციისას, IVF ისწრაფვის გააძლიეროს კავშირები უკეთესი მომავლის შექმნისთვის.

პროექტს ახორციელებს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთან (სემეკ) არსებული ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი

ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი

ელიზბარ ერისთავის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი (ENTC), რომელიც დაარსდა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ, აძლიერებს დაინტერესებული მხარეების შესაძლებლობებს ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორებში. საგანმანათლებლო პროგრამების, ცნობიერების ამაღლებისა და ცოდნის გაცვლის გზით ცენტრი პასუხობს სექტორთა გამოწვევებს, ხელს უწყობს თანამშრომლობას და იყენებს ინოვაციურ ინსტრუმენტებს უფრო ნათელი ენერგეტიკული მომავლისთვის.

პროექტის პარტნიორები:

სლოვაკეთის საგარეო პოლიტიკის ასოციაციის კვლევითი ცენტრი (RC SFPA), სლოვაკეთი

სლოვაკეთის საგარეო პოლიტიკის ასოციაციის კვლევითი ცენტრი (RC SFPA), ბრატისლავაში დაფუძნებული ანალიტიკური ცენტრია, რომელიც ხელს უწყობს ინფორმირებულ საგარეო პოლიტიკას დამოუკიდებელი კვლევის, აქტიური დებატებისა და გადაწყვეტილების მიმღებთათვის პრაქტიკული რეკომენდაციების მეშვეობით. კრიტიკული ანალიზის გამოყენებით და საზოგადოების ჩართულობით, ორგანიზაცია აქვეყნებს მრავალფეროვან პუბლიკაციებს, მასპინძლობს საერთაშორისო ექსპერტთა ფორუმებს და აძლიერებს მომავალ თაობებს, რათა გაუმკლავდნენ გლობალურ გამოწვევებს.

კარლის უნივერსიტეტის გარემოსდაცვითი ცენტრი, ჩეხეთი

კარლის უნივერსიტეტის გარემოსდაცვითი ცენტრი, როგორც კარლის უნივერსიტეტის ნაწილი, არის წამყვანი დაწესებულება გარემოსდაცვითი კვლევის სფეროში, რომელიც მუშაობს სოციალურ-ეკონომიკური მიმართულებით. ცენტრი უზრუნველყოფს საკონსულტაციო და საექსპერტო მხარდაჭერას, როგორც უნივერსიტეტის თანამშრომლებისა და სტუდენტებისთვის, ასევე ფართო საზოგადოებისთვის მდგრადობის ინდიკატორებისა და განათლების, პროეკოლოგიური ქცევის, გარემოსდაცვითი და ენერგეტიკის ეკონომიკის სფეროში.

ფონდი "პარტნიორები კლიმატისთვის" (P4C), პოლონეთი

ფონდი "პარტნიორები კლიმატისთვის" (P4C) მოქმედებს, როგორც აქტივატორი პოლონეთსა და მის ფარგლებს გარეთ კლიმატ-ნეიტრალური მომავლის შექმნის მიზნით. მის მიერ მხარდაჭერილი ინიციატივებით, რომელთა მიზანია CO2-ის ემისიების შემცირება, P4C ხელს უწყობს რეალურ ცვლილებებს ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე. ხელმძღვანელობს რა უკეთესი სამყაროს ხედვით, P4C მიისწრაფვის ყველასთვის მდგრადი მომავლის უზრუნველყოფისკენ.

logo
იხილეთ ჩვენი პარტნიორები

პარტნიორები